Litva - Vilnius a Trakai, symboly dávné minulosti

Do hlavního města Litvy Vilniusu nemáme dlouhou cestu, nezastavit se u hradu Trakai by bylo nenapravitelným hříchem. Vždyť toto město ve středověku soupeřilo o politický a vojenský vliv se samotným Vilniusem a zdejší pevnost, na kterou se jezdí dívat desítky tisíc turistů z celého světa, byla jednou z prvních třech pevností (spolu s Vilniusem a Kernave), které bránily srdce země před nájezdy Germánů.

Na dnešní cihlové stavbě je nejpřitažlivější její poloha na ostrůvku uprostřed členitého jezera nedaleko od městských břehů. Můžeme udělat to, co dělají všichni návštěvníci, tedy přejít dřevěný most a navštívit zdejší muzeum. Díky náhodnému setkání však přistupujeme k návštěvě tohoto turistického Babylonu trochu jinak. Jezero samotné je velmi rozlehlé a je rájem jachtařů. Ti místní vycítili příležitost k přivýdělku a nabízejí projížďku kolem hradu i dále na jezero. Není to úplně levná záležitost, nás však oslovili kolegové z českého obytného auta, tak jse domluvili společnou plavbu. Obvyklá cena je cca 80 EUR a podle velikosti lodi ji lze rozpočítat až na 8 osob. Pak uvidíme úplně jiné obrázky hradu, budeme oproštěni od štěbetání ve všech jazycích světa a přiblížíme se přírodě. Vítaným bonusem je i komunikace s domácím člověkem.

předchozí část: http://www.camper.photo/clanek/litva-lidmi-temer-nepovsimnuta-dzukia/?clanekId=154 

 

V Trakai už potřebujeme něco v autě doplnit a něco z něj vypustit, v ulici Žalioji na severním konci města najdeme dvě místa, která se podobají STPL běžným v západní Evropě. Obě jsou na zahradách rodinných domků, to blíž k hlavní silnici je sice zaostalé a ne příliš vzhledné, baterie zde však dobijeme, večer ugrilujeme, vodu doplníme, WC vylejeme a jako bonus dostaneme krásný výhled na město a jezero přímo z auta. Večer se nezapomeneme dojít podívat na nasvícený hrad z nedalekého mostu. Cena za noc se pohybuje kolem 20 EUR. Vzdálenější zahrada je luxusnější, parkování na betonové dlažbě, vypadá to tady celkově udržované a čisté. Pro nás byla až příliš "sterilní" a bez výhledu....

 

Z Trakai podnikáme pěkný výlet na kolech kolem jezera. V bezprostřední blízkosti města jsou vybudovány cyklostezky, a protože přece jen trochu komunikujeme s počítačem a mobilním telefonem, naplánovali jsme a do mobilního telefonu přenésli další cestu zčásti po silnicích a nezpevněných cestách zhruba v trase Trakai – Varnikai – Žydiškes – Raudone – Trakai. Projíždíme zcela zapadlými osadami na březích jezer, vidíme přepychové domy bohatších Litevců (hlavní město je odtud nedaleko) i původní dřevěné domky. Cesta nás vede lesy, mezi poli i loukami, podél přirozených přírodních vodních ploch. Okruh bude měří kolem 25 km a přestože nepojedeme stále po rovině, kopců se bát nemusíme. Rozhodně neopomene navštívit dvě zajímavosti, na obě lze dojet i autem. Hora andělů (parkování zde 54°40´35.693"N, 24°55´42.200"E) je hodně mystickým místem. Snad každý Litevec je rybář a řezbář. Na Hoře andělů najdeme mnoho dřevěných plastik, které symbolizují ať už více či méně skrytě anděly. Lidé sem chodí a na některé plastiky věší svá sepsaná přání, za která se pak modlí v nedaleké katedrále v Trakai. Absolvují něco jako moderní obdobu krátké poutní cesty. Půlhodina tady prožitá určitě není promarněný čas, navíc cestou sem jedeme okolo krásné vyhlídky na rozlehlé jezero a vzdálený hrad Trakai.

 

Nedaleko od Hory andělů sjíždíme k břehu jezera navštívit rezidenci Užtrakis. Palác si tady postavila rodina Tyszkiewiczů na konci 19. století. V současné době je zrekonstruován a pořádají se tady třeba koncerty vážné hudby. Pro nás je zajímavá procházka skvostnou zahradou, která přechází v přírodní park, břehy jezera nám pak poskytují další neobvyklé výhledy na pevnost Trakai. Procházka je dlouhá asi 5 km a je možné ji absolvovat i na kolech. V případě, že sem dojedeme autem, můžeme ho odstavit na 54°39´54.864"N, 24°56´37.200"E, kde je možné i přenocovat, ale už cestou sem si všimneme několika dalších a hezčích míst s výhledy na jezero, kde můžeme zůstat do dalšího dne. Flámovat nebudeme dlouho, zítra nás čeká náročný den – prohlídka hlavního města Litvy.

 

Dobrým místem k parkování je ulice Upés (souřadnice 54°41´42.515"N, 25°16´21.324"E berme s nadhledem), kterou lemuje odstavný pruh – parkoviště, řeka Neris a travnatá plocha při jejím břehu. Na Katedrální náměstí, které je srdcem starého města, je to odtud 10 – 15 minut pěšky a parkovné nám rozpočet na cestu také nijak výrazně nenaruší. Navíc není důležité, ze které strany sem přijedeme, auta parkují po obou stranách ulice.

Naše první cesta ve Vilniusu vede na Horní hrad. Z pevnosti, kterou od 10. století tvořil kolový val na vrcholu kopce, se mnoho nedochovalo, ale Gediminasova věž nám poskytuje celkový obraz – model hradu a z jejího vrcholu i kruhový výhled jak na pozůstatky pevnosti, tak i na celé staré i nové město. Přímo pod nohama máme tzv. Dolní hrad a Katedrální náměstí. Kníže Gediminas žil v letech 1271 – 1341 a byl zakladatelem města. Jak nejspíš vypadal, se dozvíme právě když sejdeme k Dolnímu hradu, před jeho průčelím stojí vysoká jezdecká Gediminasova socha.

Dnešní Dolní hrad velmi dobře ukazuje národní hrdost Litevců a jejich odpor k velmoci, s níž sdílelí v historii v době své samostatnosti východní hranici. Bez ohledu na jméno vládce nebo aktuální státní zřízení té země. Dolní hrad si nechal postavit Sigismund Augustus, litevský kníže a polský král. Vůbec jsou litevské dějiny hodně propojené s těmi polskými, obě země čelily neustálým útokům jak od Germánů, tak od Rusů a společně jim lépe odolávaly. Sigismund si vydržoval velkolepý dvůr s orchestrem, disponoval významnou sbírkou umění a jeho knihovna čítala několik tisic svazků knih. Za jeho vlády byl Vilnius považován za jedno z kulturních center Evropy, tedy mu v žádném případě nemohl jako sídlo stačit stísněný vojenský prostor staré pevnosti Horního hradu. Dolní hrad přestal být využíván v 18. století, to už byla Litva pod nadvládou carského Ruska, a jeho úřady rozhodly o stržení stavby. V roce 1998 pak litevský parlament rozhodl o znovuvybudování objektu v podobě jeho největší slávy přesto, že historici neměli k dispozici přesnou podobu hradu. Dnes Dolní hrad stojí znovu na svém původním místě, vstup k němu i litevskou nezávislost stráží kamenný kníže Gediminas v nadživotní velikosti na koni s mečem v ruce.

 

Také vedlejší objekt, katedrála, podle níž je pojmenováno hlavní vilniusské náměstí, prošla zajímavou historií. Na tomto místě stával Perkünasův chrám zasvěcený litevskému bohu hromu. Mindaugas Veliký, jeden z prvních litevských králů konvertující ke křesťanství, však místo něj nechal postavit ve 13. století prostý cihlový kostel. To se nelíbilo v té době ještě pohanským litevským šlechticům, nechali jej v roce 1263 zavraždit. Místo pak zpustlo a s křesťanstvím začalo být znovu spojováno až po roce 1387, kdy se toto náboženství stalo v Litvě oficiálním. Kostel zde nechal postavit tehdejší velkokníže Jogaila. Objekt byl pak po čtyři století upravován, přestavován, modernizován a rozšiřován. Díky tomu dostala katedrála podobu, kterou německý expresionistický spisovatel Alfréd Döblin okomentoval slovy: "kříženec řeckého chrámu a polského občanského divadla". Nicméně bez ohledu na to, jestli se svatostánek někomu líbí nebo ne, stal se centrem všech litevských křesťanů. Ti při návštěvě kostela míří především ke kapli litevského patrona sv. Kazimíra. Syn polského krále Vladislava Jagelonského se měl stát litevským knížetem, ale jeho posláním bylo opatrovat chudé a nemocné. O vládu nad zemí, politiku a stání zájmy se neměl potřebu starat. Možná i proto zemřel velmi mlád a ještě dříve, než se mohl vládcem Litvy stát, jeho kult se pak zemí velmi rychle rozšířil. Prostor před katedrálou se o mnoho století později stal místem velkých demonstrací za národní svobodu a nezávislost Litvy. V roce 1991 tady byly vystaveny litevskými vlajkami pokryté rakve s pozůstatky obětí útoku ruských vojsk na budovu litevské televize a sem se s těmito statečnými spoluobčany přišly rozloučit desetitisíce Litevců.

 

My, abychom přili na veselejší myšlenky, jdeme na procházku do starého Vilniusu. Od Dolního hradu vyrazíme po ulici Pilies gatve a pokud brzy odbočíme doleva, dostaneme se do jedné z nejhezčích ulic starého města, Bernardinu gatvé. Dovede nás k souboru tří zajímavých kostelů, sv. Anny, sv. Mikuláše a sv. Michala. Všechny tři stojí v těsné blízkosti. Zvláště podoba cihlového kostela sv. Anny tak zaujala Napoleona, když tudy táhla jeho vojska, že chtěl kostel nechat rozebrat a přemístit jej do Paříže.

Další zajímavé budovy najdeme na náměstí Rotušés (Radniční) – především radnici, která dnes slouží veřejnosti a správa města byla přestěhována do jiného objektu – a kostel sv. Kazimíra, o jehož kultu už byla řeč výše. Mohli bychom se ještě dlouho potulovat uličkami města, navštívit zdejší univerzitu, nějaké z mnoha muzeí nebo jiná zajímavá místa, která popisuje průvodce Vilniusem, jsme však milovníci přírody, tedy se večer přesuneme do Národního parku Aukštaitios, kde nás na břehu jezera Almaias čeká nádherné místo na přenocování, případně i na delší pobyt. Abychom se sem dostali najisto, zadáme do navigací souřadnice 55°23´32.298"N, 25°59´9.064"E.

 

další pokračování: http://www.camper.photo/clanek/lotyssko-riga-a-kemeri-z-mesta-do-lesu/?clanekId=156

Velmi mírně placené (v řádu jednotek EUR podle počtu lidí v posádce) tábořiště, o víkendech v létě i hojně využívané místními na břehu jezera, okolí nádherné. Navíc správce tábořiště prý zajistí půjčení kajaků, kdybychom chtěli splout místní říčku, i odvoz zpět k autům. Můžeme odtud vyrazit na mnoho výletů na kole i procházek do hlubokých lesů, celá oblast je prošpikována jezery, říčkami a potoky. Večery u ohně nebo grilování se stanou naprosto přirozenou součástí našeho zdejšího pobytu.6/2017

Ukázat na mapě | Vladi Štekr

 
Úvod Výlety Cestopisy Tipy a zajímavosti Příběhy Kontakt Přihlásit se Nová registrace

Speciální nabídka!

Dobrý den,
jsme potěšeni, že vás zaujal obsah našich webových stránek.

Máte-li zájem být informován(a) o novinkách a změnách na webu, můžete se registrovat,
rádi vám jednou měsíčně pošleme zprávu o nových článcích.

Registrovat
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace